Thông báo

Vì bị comment spam nhiều quá (cả trăm spam) một ngày, từ nay trở đi các bạn sẽ cần đăng ký một account với blog thì mới comment được. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chủ đề : Thông báoBookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*