Author Archives: Administrator

Thử dùng Latex plugin

Công thức Euler có thể nói là công thức đẹp nhất trong toán học. Xấp xỉ Stirling (bản của Robbins) sau đây rất hữu dụng: Định nghĩa hàm Zeta của Riemann như sau: trong đó là hàm Gamma. Ai cũng biết rằng trong khi đó và

Chủ đề Thông báo | 8 phản hồi »

Thông báo

Blog Khoa Học Máy Tính ở địa chỉ mới này vẫn còn trong giai đoạn chuyển tiếp từ http://nqh.blogspot.com

Chủ đề Thông báo | 4 phản hồi »