Category Archives: C++

Kích thước tối đa của mảng 1 chiều dùng C/C++

Bạn Hoang Nguyen có câu hỏi thú vị: em đã làm quen với lập trình vài năm gần đây nhưng chưa khi nào phải xử lý dữ liệu với kích thước lớn đến hàng triệu. Em muốn hỏi là có cách nào để tăng kích thước lưu trữ của mảng một chiều không? Em thử […]

Chủ đề C++ | Tagged , , | 2 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [44]

(Cập nhật 15/10: Hôm trước gõ thiếu một dòng, đã sửa lại.) Hàm tìm kiếm nhị phân sau đây bị vấn đề gì, sửa ra sao?

Cũng thuộc về chủ đề Thuật Toán | Tagged | 14 phản hồi »

Các cây tìm kiếm cân bằng: AVL, đỏ đen, (2,4), và cây loe

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân Bài sau: bảng băm. In the previous lecture we have discussed binary search trees (BSTs) and several basic results such as the number of […]

Cũng thuộc về chủ đề Cấu trúc dữ liệu | Tagged , , , , , | Phản hồi »

Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc Bài sau: Các cây tìm kiếm cân bằng: AVL, đỏ đen, (2,4), và cây loe 1. Binary trees 1.1. Terminologies A binary tree is […]

Cũng thuộc về chủ đề Cấu trúc dữ liệu, Combinatorics, Thuật Toán | Tagged , , | 4 phản hồi »

Danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: Lớp Vector và phân tích khấu hao Bài sau: cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân. 1. Singly linked lists The UBVector class and dynamic arrays in general have several disadvantages: […]

Cũng thuộc về chủ đề Cấu trúc dữ liệu, Lập trình | Tagged , , , | 6 phản hồi »

Lớp Vector và phân tích khấu hao

Bài giảng cho lớp cấu trúc dữ liệu. Bạn nào rảnh đọc thì góp ý giùm, nhất là phần C++. Bài trước: tìm kiếm và sắp xếp Bài sau: danh sách liên kết và danh sách nhảy cóc. 1. Implementing a UBVector class We have used C++’s built-in vector class quite extensively thus far. In […]

Cũng thuộc về chủ đề Cấu trúc dữ liệu, Lập trình | Tagged , , , | 2 phản hồi »