Category Archives: Logic

Độ phức tạp của bài toán định trị truy vấn

Bài trước: Logic bậc nhất và truy vấn hội Bài sau: Thuật toán Yannakakis Bài trước lược khảo các khái niệm và kết quả của logic bậc nhất và định nghĩa truy vấn hội (conjunctive queries). Một cách vắn tắt, lớp các truy vấn hội là lớp các truy vấn có dạng trong đó là […]

Cũng thuộc về chủ đề Cơ sở dữ liệu, Lý thuyết tính toán | Tagged , , , | Phản hồi »

Logic bậc nhất và truy vấn hội

Bài trước: Siêu đồ thị phi chu trình và đồ thị dây cung. Bài sau: Độ phức tạp của bài toán định trị truy vấn Bài trước lược khảo các khái niệm và kết quả liên quan đến siêu đồ thị phi chu trình và đồ thị dây cung. Bài sau chúng ta sẽ dùng […]

Cũng thuộc về chủ đề Cơ sở dữ liệu | Tagged , | 7 phản hồi »