Category Archives: Python

Định lý Gale-Ryser

1. Định lý Gale-Ryser Định lý Gale-Ryser là một trong những định lý cổ điển của toán Tổ Hợp. Định lý này trả lời câu hỏi sau đây: Cho trước hai vectors và gồm các số nguyên dương. Có tồn tại một ma trận nhị phân gồm hàng và cột, sao cho tổng hàng thứ […]

Cũng thuộc về chủ đề Combinatorics, Thuật Toán | Tagged , | 6 phản hồi »

Các câu hỏi phỏng vấn [39]

Viết một thủ tục (bằng C hay Python) làm tác vụ sau đây. Cho một chuỗi ký tự p[0..m-1], tính chuỗi số ms[0..m-1], trong đó ms[i] bằng chiều dài của hậu tố (suffix) chung dài nhất của hai chuỗi p[0..m-1] và p[0..i]. Tất nhiên, yêu cầu là viết mã gọn và chạy nhanh. Lưu ý, […]

Cũng thuộc về chủ đề Lập trình, Vui - Giải Trí | Tagged , | 4 phản hồi »

Thử Plugin

Viết chơi một đoạn Python để thử plugin hiển thị cú pháp đẹp của WordPress. Đố bạn biết chương trình làm gì? Trong năm tới blog sẽ có nhiều bài linh tinh về các ngôn ngữ lập trình.

Cũng thuộc về chủ đề Lập trình | Tagged | 12 phản hồi »