Gỡ rối tơ lòng

Các thắc mắc về KHMT, về toán học máy tính, về cách ghi bình luận trên blog, … xin post ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nếu khả năng và thời gian cho phép. Các bạn đọc cũng có thể trả lời và thảo luận các câu hỏi. Nếu câu hỏi có liên hệ sâu hơn thì ta chuyển thành một bài mới.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*