Tag Archives: ISI

ISI, tiêu chí thẩm định, và các động lực ngược

Phùng Hồ Hải, Ngô Quang Hưng Bài đã đăng trên TBKTSG Nhân vụ kiện liên quan đến một tạp chí khoa học chuyên ngành hẹp gần đây, chúng ta cần xem xét kỹ hơn về nguyên nhân sâu xa của sự kiện: đó là tiêu chí thẩm định chất lượng nghiên cứu khoa học trong […]

Chủ đề Chính sách, Chính trị trong ngành |Also tagged , | 1 phản hồi »